Η διοίκηση της ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ θέλοντας να ενημερώσει τους φιλάθλους του ΗΡΑΚΛΗ για το τι πραγματικά συμβαίνει στο θέμα της ασφαλιστικής ενημερότητας δηλώνει ότι:

Τα στελέχη της ΠΑΕ έγκαιρα και πριν ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδο ήταν έτοιμα, ως προς τα δικαιολογητικά που χρειαζότανε.
1) Είχανε εκδώσει Ασφαλιστική ενημερότητα της οποίας η ισχύς λήγει την 28 Μαρτίου 2019.
2) Είχανε εκδώσει Φορολογική ενημερότητα η οποία λήγει την 31 Ιανουαρίου 2019.
3) Είχανε ρυθμίσει τις μικρές οφειλές προς το ΙΚΑ της νέας ΠΑΕ στις 28 Δεκεμβρίου 2018, καταβάλλοντας ταυτόχρονα την πρώτη δόση και η ρύθμιση είναι σε ισχύ.
4) Η έκδοση νέας Ασφαλιστικής ενημερότητας μπλοκαρίστηκε από το ΙΚΑ Κατερίνης διότι θέλουν να ρυθμιστούν οι παλιές οφειλές της ΠΑΕ κατά την διοίκηση ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ, που ανέρχονται στο ποσό των 645.000,00 ευρώ πλέον προσαυξήσεων.
5) Επίσης θα θέλαμε να δηλώσουμε την πρόθεση της Διοίκησης της νέας ΠΑΕ να προβεί στη ρύθμιση της παραπάνω οφειλής σε 120 δόσεις. Δυστυχώς, λόγω της υφιστάμενης νομοθεσίας, πρακτικά αυτό θα είναι εφικτό μόνο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης κερδοφόρας εταιρικής χρήσης.
6) Η Διοίκηση της ΠΑΕ Ηρακλής αλλά και του ιδίου κου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ με τις αποφάσεις τους, όπως αυτές υλοποιήθηκαν από τα στελέχη και τους υπαλλήλους της ΠΑΕ, στόχο έχουν την καλύτερη πορεία της ομάδας του Ηρακλή . Διευκρινίζεται δε προς κάθε κατεύθυνση ότι, τόσο η Διοίκηση της ομάδας όσο και ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος κος Παπαδόπουλος έχουν εμπιστοσύνη στα στελέχη, τους συνεργάτες και στους υπαλλήλους της ΠΑΕ, οι οποίοι με επαγγελματική ευσυνειδησία και επαγγελματική πληρότητα ανταποκρίνονται πλήρως στις υποχρεώσεις της ΠΑΕ.
7) Η διοίκηση της ΠΑΕ έχει ήδη κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ξεπερασθεί το θέμα και θα το χειριστεί προσωπικά ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ αμέσως μετά την άφιξή τους στην Θεσσαλονίκη.

Αφήστε μια απάντηση