Σήμερα (04/07) τοαπόγευμαυπογράφηκε επίσημο προσύμφωνομεταξύ των κ.κ. Παπαδόπουλου, Παπαθανασάκη στο οποίοορίζονταιαναλυτικά και με σαφήνειαοιδιαδικασίες που θαπραγματοποιηθούν για νααποκτήσει ο κ. Παπαθανασάκης την ΠΑΕ Ηρακλής 1908. Πρόθεση και των δύο πλευρών είναι η διαδικασία ναπροχωρήσει όσο τοδυνατό πιο γρήγορα και να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες

Αφήστε μια απάντηση