Ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ομάδας κ. Σπύρος Παπαθανασάκης έκανε την παρακάτω δήλωση: «Έχω αποφασίσει μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, την ένταξη στην εταιρία μιας ομάδας νομικών τόσο για την εποπτεία, όσο και για τη συνεχή επιμέλεια και επιτήρηση νομικών και τεχνικών ζητημάτων της ομάδας μας.

Αυτή η κίνηση γίνεται για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τρέχοντα ζητήματα από το παρελθόν, να διασφαλιστεί η συνεπής και ακριβής αρχειοθέτηση και ιεράρχηση των θεμάτων, η  δέουσα επιμέλεια στην καθημερινή λειτουργία του οργανισμού, που θα περιλαμβάνει την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων, καθώς και του εσωτερικού ελέγχου και τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες. Έχω, επίσης, προσλάβει  έναν δικηγόρο που ειδικεύεται σε θέματα FIFA για την αντιμετώπιση εκκρεμών ζητημάτων του παρελθόντος.

Είμαι απόλυτα προσηλωμένος και αποφασισμένος να κάνω ό,τι είναι αναγκαίο και προς το συμφέρον του Ηρακλή».