Βρέθηκε ο τυχερός νικητής της κλήρωσης για τη μηχανή Yamaha R1. Προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά εμπρόθεσμα μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, έχει ήδη παραλάβει το δώρο του!