Η εταιρία με την επωνυμία «επωνυμία «Αθλητική Ένωση Ποντίων-Ηρακλής 1908 Π.Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908», με Α. Φ. Μ. 998067657, που εδρεύει στη Κατερίνη (Τέρμα Πύδνης), τηλ 2315 510400 (εφεξής ο «Διοργανωτής»), διενεργεί προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό, με τίτλο “Κερδίστε μία μηχανή YAMAHA” υπό τους ακόλουθους όρους:

 1. Ο Διαγωνισμός αφορά στην ανάδειξη ενός (1) μοναδικού νικητή, που θα κερδίσει μια (1) μεταχειρισμένη μηχανή μάρκας YAMAHA τύπου R1, κατασκευής 2006, χρώματος μπλε, κινητήρα 998 κυβικών εκατοστών (εφεξής το «Δώρο»). Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, την οποία οι συμμετέχοντες ρητώς δηλώνουν δια της αγοράς των λαχνών συμμετοχής.
 2. Ο Διαγωνισμός αφορά μόνον τα τέσσερα (4) εντός έδρας παιχνίδια της ομάδος της Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια των play-off στο Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο είτε σε οποιονδήποτε άλλο χώρο υποδειχθεί ως έδρα του Διοργανωτή.
 3. Το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση για την ανάδειξη του μοναδικού τυχερού νικητή αποκτάται δια της αγοράς αποκλειστικά και μόνον εισιτηρίων των θυρών 4, 8, 10 και 13 (αξίας 15 €, 5 €, 5 € και 10 € αντίστοιχα) για τους εντός έδρας αγώνες των play-off καθώς και δια της αγοράς των ειδικών εισιτηρίων διαρκείας για τα play-off. Κάθε εισιτήριο των θυρών 4, 8, 10 και 13 δίδει αυτομάτως στον κάτοχο του, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό ενώ τα ειδικά εισιτήρια διαρκείας για τα play-off δίνουν στον κάτοχο τους δικαίωμα τριών (3) συμμετοχών.
 4. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των Play-off του πρωταθλήματος της Football League (Β’ Εθνική κατηγορία) της αγωνιστικής περιόδου 2014-2015, ήτοι για χρονικό διάστημα από την 23.04.2015 και ώρα 10:00 (Χρόνος Έναρξης διάθεσης των εισιτηρίων) έως και την 07.06.2015 και ώρα 18:00 (Χρόνος Λήξης διάθεσης των Εισιτηρίων). Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει ή να παρατείνει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα www.fciraklis.gr
 5. Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι καθώς και οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι, με οιαδήποτε σχέση εργασίας, της εταιρείας Αθλητική Ένωση Ποντίων-Ηρακλής 1908 Π.Α.Ε. και της επιχείρησης του Πρόδρομου Κώτσογλου, κατοίκου Θεσσαλονίκης επί της οδού Γ. Κυρίμη 6, τ.κ. 56122 κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΒ683804 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 021224438 Δ.Ο.Υ.: Αμπελοκήπων και οι σύζυγοι αυτών καθώς και οι συγγενείς τους (τόσο των εργαζομένων όσο και των συζύγων τους) μέχρι και Β’ βαθμού.
 6. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία.
 7. Στο τέλος του διαγωνισμού θα αναδειχθεί ένας (1) μοναδικός τυχερός νικητής κάτοικος Ελλάδος, ο οποίος κερδίζει το στην παράγραφο 1 περιγραφόμενο Δώρο.
 8. Σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από τον Διοργανωτή το αργότερο την 30/5/2015 από την ιστοσελίδα του www.fciraklis.gr, όπως ορίζεται από το παρόν που είναι δυνατόν να διαφοροποιηθεί από τον Διοργανωτή κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, θα διεξαχθεί κλήρωση προς την ανάδειξη ενός (1) μοναδικού τυχερού νικητή και ενός (1) μοναδικού επιλαχόντος.. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με αυτοματοποιημένο τρόπο και ειδικότερα με τη χρήση συστημάτων τα οποία διασφαλίζουν ότι δε θα υπάρξει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κληρώσεως και κατακύρωσης του Διαγωνισμού είτε στα γραφεία του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Μαυροδόντη, Λ. Σοφού 1, Θεσσαλονίκη, τηλ 2310-518303 είτε στο Καυταντζόγλειο Στάδιο ή παρουσία κάθε νόμιμου αναπληρωτή τού. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει άλλη ημερομηνία κληρώσεως, αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή στην ιστοσελίδα του.
 9. Ο αριθμός του τυχερού λαχνού (εισιτηρίου) του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.fciraklis.gr του Διοργανωτή, αυθημερόν την ημερομηνία της κλήρωσης και αφού ο τυχερός νικητής επικοινωνήσει με αποκλειστική του ευθύνη με το Διοργανωτή, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης στα γραφεία του Διοργανωτή, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο του και τα λοιπά στοιχεία του καθώς οι λαχνοί (εισιτήρια) είναι ανώνυμοι και ο Διοργανωτής δεν δύναται να εντοπίσει τον τυχερό νικητή θα λάβει αναλυτικές οδηγίες για την παραλαβή του Δώρου. Οι συμμετέχοντες φέρουν την ευθύνη να ενημερωθούν για τη διεξαγωγή της κλήρωσης και το αποτέλεσμα αυτής καθώς και για τον αριθμό του νικητήριου λαχνού (εισιτηρίου).
 10. Αν ο νικητής δεν επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή, ή αν αυτός δεν ακολουθήσει τις οδηγίες που θα του δοθούν κατόπιν της επικοινωνίας του με τον Διοργανωτή προκειμένου να μεταβιβαστεί η κυριότητα, ή αν αυτός δεν συμπράξει για τη μεταβίβαση της κυριότητας του Δώρου εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημέρα της κλήρωσης, της ημέρας διενέργειας της κλήρωσης εξαιρουμένης, τότε ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι το συγκεκριμένο νικητή και το Δώρο θα το κερδίσει ο συμμετέχων που έχει κληρωθεί σαν επιλαχών για τον οποίο επίσης ισχύουν οι ανωτέρω χρονικοί περιορισμοί, οι οποίοι εκκινούν εκ νέου από της αναρτήσεως του επιλαχόντος τυχερού στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή.
 11. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστούν ο νικητής η ο επιλαχών ή δεν παραλάβουν εμπρόθεσμα το Δώρο ή αρνηθούν να παραλάβουν το Δώρο, τότε ο Διαγωνισμός ακυρώνεται και ο Διοργανωτής απαλλάσσεται και δεν έχει υποχρέωση πλέον παράδοσης του Δώρου.
 12. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων. Με την αγορά των εισιτηρίων που παρέχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό, παρέχει στον Διοργανωτή την ανέκκλητη συναίνεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος διαγωνισμού.
 13. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συμμετοχή, στην οποία έχει διαπιστωθεί ή υπάρχει υπόνοια τεχνικής παρέμβασης- κακόβουλης ενέργειας.
 14. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους και το Δώρο, να αναβάλλει ή και να ματαιώσει τον διαγωνισμό, χωρίς προειδοποίηση, με ισχύ από την ανάρτηση των αλλαγών στην ιστοσελίδα του. Στην περίπτωση αυτή ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά στους συμμετέχοντες που θα αναδειχθούν από την εν λόγω κλήρωση.
 15. Ο Διοργανωτής δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, από την κατοχή ή/και χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης δεν ευθύνεται για ενδεχόμενα ουσιώδη η μη πραγματικά ελαττώματα του Δώρου.
 16. Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν δύναται να ανταλλαγεί με άλλο. Τυχόν τέλη, φόροι (όπως όλως ενδεικτικώς ο φόρος δωρεάς) και λοιπά έξοδα που θα προκύψουν από τη μεταβίβαση του Δώρου βαρύνουν τον τυχερό νικητή του Διαγωνισμού.
 17. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα προβολής του τυχερού νικητή (όνομα και λοιπά στοιχεία) στα ΜΜΕ, στο ιντερνέτ και τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την υποχρέωση άλλης πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν στον Διοργανωτή και συνεργαζόμενες εταιρείες με την αποδοχή των παρόντων όρων που γίνεται μέσω της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό και την παραλαβή του δώρου τους την άδεια χρήσης των ονομάτων τους χωρίς την καταβολή περαιτέρω αμοιβής ή αποζημίωσης πέραν του Δώρου του διαγωνισμού.
 18. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, την 07/06/2015 ή της νέας ημερομηνίας που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τον Διοργανωτή ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα, ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση του μη παραδοθέντος δώρου είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.
 19. Οι παρόντες όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στο γραφείο του συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Μαυροδόντη, Λέοντος Σοφού 1, Θεσσαλονίκη, τηλ 2310-518303 στον οποίο και κατατίθενται τυχόν τροποποιήσεις του διαγωνισμού και έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Διοργανωτή.
 20. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη, 23.04.2015

Για την
Αθλητική Ένωση Ποντίων-Ηρακλής 1908 Π.Α.Ε.